|  Sitemap  |  Site toevoegen aan favorieten
 
 Home  NPI  >  Case study van de optimalisatie van het NPI proces bij een private label producent

Nieuwe productontwikkeling optimaal georganiseerd

Projectomschrijving

Een middelgrote private label producent van levensmiddelen, met veel verschillende producten, zoekt een manier om het proces van nieuwe productontwikkeling te optimaliseren, ofwel: optimalisatie van de "Time to market" (TTM). De situatie bij deze producent is vooraf als volgt te omschrijven:

 • De planning en het project management van "New product development" gebeuren handmatig en er bestaat bij de producent geen beheersinstrument ("tool") dat het proces op doorlooptijd, actiehouders en to do's afdoende beheert.
 • Er zijn al sterke procedurele verbeteringen doorgevoerd, maar deze dienen door een systeem ondersteund te worden, omdat het proces nog te lang duurt en niet optimaal gestuurd kan worden.
 • Een tool is nodig om alle betrokken disciplines, afdelingen en externe leveranciers optimaal te informeren over de voortgang van de introductie van een SKU (stock-keeping unit).
 • De afdeling ICT is gevraagd om te assisteren in het zoeken naar een goede technische oplossing in de vorm van een softwarepakket.

Doelstelling

Er wordt een project opgestart met de volgende 5 doelstellingen:

 1. Het verkorten en voorspelbaar maken van de doorlooptijd naar een nieuw product
 2. Het monitoren van projecten en pro-actief melden van dreigende vertragingen
 3. Het beschikken over een informatie-instrument voor de organisatie
 4. Het monitoren van de KPI's (Key Performance Indicators)
 5. Het automatiseren van de communicatie tussen de betrokken partijen

Randvoorwaarden

De onderstaande voorwaarden worden hierbij gesteld aan de oplossing:

 • Eenvoudig te hanteren beheertool
 • Overzichtsscherm met alle processtappen per project/alle projecten:
  • TTM-coŲrdinator (Poweruser) ziet alles
  • Gesplitst naar afdeling/verantwoordelijke
  • Per project/product
 • Bottom-up communicatie, "Management by exception":
  • Koppeling naar afdeling/verantwoordelijke
  • Alleen de voor die afdeling relevante deadlines zichtbaar
  • Melden dat een fase is afgerond d.m.v. afvinken
  • Afvinken is gekoppeld en wordt zichtbaar op het overzichtsscherm bij de TTM-coŲrdinator
 • Stoplichtensysteem:
  • Groen is on-time
  • Oranje is waarschuwing i.v.m. naderen deadline
  • Rood is deadline niet gehaald/probleem in deze fase
 • Doorlooptijd:
  • Terugrekenen vanaf gewenste einddatum project of doorrekenen vanaf begindatum van project
  • Flexibele doorlooptijd: per product vast te leggen
En verder:
 • Producten groeperen per project/klant
 • Rapportagetool is belangrijk
 • Multi-client use op twee locaties (fabrieken)
 • Er moeten bij elke stap documenten als bijlage toegevoegd kunnen worden om alle relevante gegevens bij elkaar te hebben (bijvoorbeeld verpakkingsblad, product-specificaties, pdf, Excel etc.)
 • Doorlooptijden worden gemeten in werkdagen
 • Met behulp van een zoekfunctie moet gezocht kunnen worden op klantnaam, projectnaam, product, artikelcode, actiehouder etc.

Uitwerking

In de beheertool worden van tevoren product-templates gedefinieerd waarin al vastgelegd is wat de stappen zijn en wie de verantwoordelijken zijn en hoe lang het mag duren. Milestones zijn voorgedefinieerd, evenals de chronologische volgorde ervan.


Bij het starten van een nieuw project worden de relevante producttemplates gekozen. Vervolgens worden de relevante onderdelen gekozen, deze zijn ook al voorgedefinieerd in de beheertool. Per onderdeel is een aantal acties vastgelegd met standaard actiehouders (afdeling of gebruiker) en doorlooptijd, en per onderdeel wordt aangegeven tussen welke milestones deze valt. Deze zullen bepalend zijn voor de doorlooptijd per product en de totale doorlooptijd van het project. (zie weergave hiernaast)


Een projectplanning bestaat uit de subprojectplanningen van de gekozen producten. (zie weergave beneden)
Het kan zijn dat tijdens een project een actie langer of korter duurt dan gepland. Dit heeft invloed op de totale planning van het betreffende product indien de actie de bepalende factor is voor de tijdsduur tussen de milestones. Milestones die gemarkeerd zijn als "niet automatisch meeschuiven", zullen blijven staan, de overige milestones zullen schuiven. In onderstaande figuur zijn beide scenario's grafisch weergegeven.Planning

De projectplanning ziet er als volgt uit:
 • Start bouw software (4e week januari)
 • Key-users aanwijzen (januari)
 • Templates vullen; InitiŽle setup producten/onderdelen/acties (januari)
 • Software testen/implementeren (eind maart)
 • Trainen key users (begin april)
 • Ingebruikname (midden april)

Resultaat

Het resultaat van dit project is het 100% behalen van de doelstellingen. Waar in de praktijk vaak geworsteld wordt met het realiseren van optimalisatie, is in deze casus het gewenste resultaat bereikt op een gestructureerde en overzichtelijke manier, waarbij de investering in verhouding staat tot het resultaat.

Het optimaliseren van de doorlooptijd naar een nieuw product is bewerkstelligd en is uiteindelijk de standaard voor de toekomst geworden. Het monitoren van projecten is "normale, dagelijkse praktijk" en de informatietool die beschikbaar is gesteld wordt volop gebruikt door alle lagen van de organisatie. Het management houdt de vinger nauwkeurig aan de pols doordat het monitoren van de KPI's betrekkelijk eenvoudig is en de data betrouwbaar. Waar deadlines vroeger vaak niet werden gehaald, is er nu meer rust in de organisatie in de wetenschap dat zaken bijtijds kunnen worden bijgestuurd. Medewerkers gebruiken de tool om hun dagelijkse werkzaamheden te plannen. Afdelingsmanagers kunnen de werkdruk van hun afdeling bekijken en pro-actief bijsturen waar nodig. Dit is mogelijk doordat ruim van te voren bekend is welke projecten er aan gaan komen; de benodigde acties zijn immers bekend.Afdelingsmanager kijkt naar de projecten vanuit interne werkdruk perspectief, terwijl de accountmanager en de projectleider kijken vanuit klantperspectief.

We praten graag met u over uw specifieke situatie.

NPI onderzoek 2011

Hoe bewaakt u de doorlooptijd van uw NPI Proces
Bekijk de resultaten van het onderzoek...


 
Zoeken  |  Sitemap  |  Site toevoegen aan favorieten © Connected Software & Communications 2019