|  Sitemap  |  Site toevoegen aan favorieten
 
 Home  >  NPI  > Een efficiŽnt NPI proces

New Product Introduction proces optimaal georganiseerd

Een goed proces begint bij het vaststellen van de parameters die invloed hebben op het resultaat. In onderstaande weergave wordt een schets gegeven van de complexiteit van het NPI proces.
Onze geautomatiseerde NPI oplossing biedt snelheid, inzicht en kostenbesparing door:
 • voorspelbare en kortere doorlooptijden;
 • Een van te voren uitgepland proces;
 • Adequate voortgangs- en overzichtsrapportage;
 • Rust in de organisatie;
 • Snellere introducties, minder interne tijdsbesteding en minder faalkosten.


Onze klanten geven de onderstaande resultaten van een goed georganiseerd en geautomatiseerd productintroductie proces:

Kwalitatief

 • "We kunnen dankzij een goed ingericht NPI proces betere afspraken maken met onze klanten over wanneer de nieuwe producten beschikbaar zullen zijn."
 • "Ook hebben we beter inzicht in vertragingen en kunnen we daar pro-actief en/of met de klant oplossingen voor bedenken."
 • "We kunnen onze klanten ook gestructureerd om input vragen. De planning bepaalt de (gewenste) deadline, het is dan ook meteen helder wanneer de klant zelf zijn spullen (bv artwork) uiterlijk bij ons ingeleverd moet hebben om die planning te kunnen halen."
 • "We raakten vroeger nog wel eens producten kwijt bij gebrek aan overzicht."
 • "Er werden vroeger nog wel eens stappen/afdelingen overgeslagen."
 • "Er zitten nu veel meer checks opgebouwd waardoor er meer fouten eerder worden gedetecteerd."
 • "Een goed ingericht NPI proces zorgt voor een goede en makkelijke werkoverdracht bij ziekte/verlof."
 • "Mensen kunnen hun eigen prioriteiten beter managen omdat ze hun taken overzichtelijk weergegeven zien."
 • "Men spreekt elkaar eerder aan op vertraging/vergeten of foutief werk."
 • "Machine omzettingen/vervangingen kunnen gestructureerd in- en uitgefaseerd worden."
 • "Een goed ingericht NPI proces is de basis voor een gestructureerd en doelgericht overleg binnen en tussen afdelingen."
 • "processen die nog met faxen en kopietjes geregeld werden zijn nu geautomatiseerd."
 • "Een goed ingericht NPI proces digitaliseert het verleden - de historie kan perfect gevold worden."
 • "Formulieren zijn nu een digitaal naslagwerk. Input voor toekomstige soortgelijke opdrachten."
 • "Afdelingen en personen kunnen met doelstellingen beter gestuurd en gecontroleerd worden."
 • "Priorisering van projecten wordt afgedwongen"

Kwantitatief

 • "Leveringsbetrouwbaarheid is een van de key indicators waar klanten ons op beoordelen. Als je daar dankzij een goed NPI proces een procentpunt kunt pakken door betere instroom/uitstroom, minder fouten, snellere levering, realistische deadlines, maakt dat heel veel uit."
 • "De digitalisering van al onze NPI gerelateerde documenten en het eenvoudiger maken van het proces levert absoluut een tijdsbesparing op van 5 procent."
 • "Betere controle levert 5 procent minder fouten/vergeten producten of acties op."
 • "Sneller naar de markt. Elke week extra omzet is er 1. Op een traject van 12 weken gemiddeld een halve week minder uitlopen"
 • "Verbeterde werkstructuur met to do's geprioriseerd per persoon verhoogt de werknemer efficiency met 5 procent."
 • "Minder fouten en minder incourant materiaal. 1 procent besparing."


Op de volgende pagina meer informatie over onze NPI oplossing die u alle bovenstaande voordelen kan opleveren.

Connected Software kan helpen bij het in kaart brengen van uw Productintroductie processen, het voorbereiden en implementeren van de software en het verzorgen van de connectie met bestaande systemen (bijv. ERP).

We lichten de uitgebreide mogelijkheden graag toe aan de hand van uw specifieke situatie.

NPI onderzoek 2011

Hoe bewaakt u de doorlooptijd van uw NPI Proces
Bekijk de resultaten van het onderzoek...


Case study

Case study private label producent...


 
Zoeken  |  Sitemap  |  Site toevoegen aan favorieten © Connected Software & Communications 2019